Zaloguj się

Baza technologii

FAQ


Prezentowane technologie górnictwa rud miedzi i surowców towarzyszących podzielone na dwa sposoby - według dziedzin, której dotyczą oraz na typy innowacyjności.

W ramach systemu bazy wyróżnione są grupy użytkowników:

1. Użytkownicy niezalogowani - będą mogli korzystać z bazy technologii. Jedynym ograniczeniem w ramach tej bazy będzie brak możliwości zadania pytania ekspertowi. Użytkownicy niezalogowani nie będą mieli dostępu do bazy ekspertów,
2. Użytkownicy zalogowani, ale bez podwyższonego priorytetu - będą mieli takie same uprawnienia, jak użytkownicy niezalogowani oraz będą mogli zadać pytania anonimowym ekspertom,
3. Użytkownicy o podwyższonych uprawnieniach - będą mieli takie same uprawnienia jak użytkownicy niezalogowani, oraz będą widzieć bazę ekspertów z pełnymi informacjami,
4. Administratorzy systemu - będą mieli dostęp do bazy technologii i bazy ekspertów, oraz będą mogli zarządzać bazami i użytkownikami systemu.

Aby uzyskać konto w systemie użytkownik będzie musiał wypełnić formularz rejestracyjny. Formularz ten zostanie wysłany do administratora systemu wskazanego jako główny i ten osobiście podejmuje decyzję o dodaniu konta użytkownika do systemu.

W ramach części dostępnej dla użytkownika systemu strona bazy danych technologii górniczych umożliwia:

- Przeglądanie spisu bazy technologii,
- Przeglądanie krótkiego opisu technologii generowanego z opisu technologii albo z krótkiego opisu przechowanego dodatkowo w bazie ( charakterystyki technologii ),
- Generowanie karty technologii w formacie pliku pdf w ustalony przez zamawiającego formacie,
- Proste wyszukiwanie technologii - po nazwie technologii,
- Zaawansowane wyszukiwane: wyszukiwanie po typie technologii, innowacyjności technologii, słowach występujących w krótkiej charakterystyce technologii lub w opisie technologii,
- Zarządzanie osobistym hasłem. - ( opcja dostępna dla użytkowników zalogowanych )

W ramach części dostępnej dla administratora strona bazy danych technologii górniczych umożliwia:

- Dodawanie \ Edytowanie \ Usuwanie technologii,
- Zmianę przypisania do typu oraz innowacyjności technologii dla danej technologii,
- Dodanie \ Usunięcie \ Edytowanie użytkowników systemu.

W ramach modułu bazy ekspertów dla zalogowanych użytkowników strona umożliwia:

- Przeglądanie spisu ekspertów ( dla użytkowników bez uprawnień jako lista "ekspert 1", "ekspert 2" itd., dla użytkowników o podwyższonych uprawnieniach jako lista z pełnymi danymi)
- Proste wyszukiwanie ekspertów - po imieniu lub nazwisku - (opcja dostępna dla użytkowników o podwyższonych uprawnieniach )
- Zawansowane wyszukiwanie ekspertów - po imieniu, nazwisku i/lub instytucji w której pracuje ekspert oraz po dziedzinie nauki w której jest ekspertem - (opcja dostępna dla użytkowników o podwyższonych uprawnieniach )

W części dla administratora będzie można:

- Dodać \ Edytować \ Usunąć eksperta,
- Edytować poszczególne pola charakteryzujące eksperta.

System umożliwia również wysłanie zapytań do eksperta oraz umożliwia odpowiedź na zapytania. Adres eksperta jest anonimowy dla nadawcy wiadomości.

O nas | FAQ | Polityka prywatności | Kontakt
Copyright © 2008 KGHM CUPRUM Sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe, korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu