Zaloguj się

Baza technologii

  Lista technologii Szukaj... Wyszukiwanie zaawansowane

Lista technologii

Górnictwo - technologie podstawowe --- Technologia zachowawcza
Symbol technologii Nazwa
PEKF1 System eksploatacji komorowo-filarowy z podsadzką hydrauliczną dla złóż średnich i grubych
PEKF2 System eksploatacji komorowo-filarowy dwuetapowy z podsadzką hydrauliczną
PEKF3 System eksploatacji komorowo-filarowy z podsadzką hydrauliczną częściową
PEKF6 System eksploatacji komorowo-filarowy z lokowaniem skały płonnej i likwidacją podsadzką hydrauliczną
PEKF7 SYSTEM EKSPLOATACJI KOMOROWO-FILAROWY Z UGIĘCIEM STROPU
PEKF8 System eksploatacji komorowo-filarowy z ugięciem stropu i ruchowym filarem zamykającym
PEKFS1 System eksploatacji komorowo-filarowy z ugięciem stropu dla warunków upodatniania i likwidacji filarów oporowych
PEKFS3 System eksploatacji komorowo-filarowy z ugięciem stropu dla złoża o zwiększonym nachyleniu
PEO1 OBUDOWA KOTWOWA
PEO2 OBUDOWA DODATKOWA (uzupełniająca)
PEP1 Podsadzka hydrauliczna
PEP2 Podsadzka sucha
PUPM1 Model złożowy (pokładowy)
PUPW2 Udostępnienie złoża chodnikami oraz wiązkami upadowych i pochylń
PUPW3 Przygotowanie złoża wiązkami chodników wentylacyjnych, transportowych
PUPO1 OBUDOWA KOTWOWA
PUPO3 OBUDOWA PODPOROWA (prostokątna, łukowa, mieszana)
PUPO4 Obudowa tubingowa
PUPO5 Obudowa betonowa


Górnictwo - technologie podstawowe --- Technologia rozwojowa
Symbol technologii Nazwa
PEKF4 System eksploatacji komorowo-filarowy z podsadzką suchą częściową
PEKF5 System eksploatacji komorowo-filarowy z częściową likwidacją przestrzeni wybranej skałą płonną
PEKF9 System eksploatacji komorowo-filarowy z ugięciem stropu jednoetapowy, jednofazowy
PEKFS2 System eksploatacji komorowo-filarowy, z ugięciem stropu dla filarów oporowych z likwidacją filarów technologicznych za postępem frontu
PEU1 URABIANIE ZA POMOCĄ MW
PEO3 OBUDOWA KOTWOWA Z KOTEW URABIALNYCH
PEP3 Podsadzka zestalana
PEP4 Doszczelnianie zrobów
PUPW1 Udostępnienie złoża szybami
PUPU1 URABIANIE ZA POMOCĄ MW
PUPO2 Obudowa mieszana torkretowo-kotwowa
PUPO6 Obudowa panelowa


Górnictwo - technologie podstawowe --- Technologia nowatorska
Symbol technologii Nazwa
PEUZ1 System eksploatacji ubierkowo-zabierkowy z ugięciem stropu i urabianiem mechanicznym
PEUZ2 System eksploatacji zabierkowy z ugięciem stropu i urabianiem mechanicznym
PEKF10 System eksploatacji komorowo-filarowy z ugięciem stropu i urabianiem mechanicznym
PEU2 URABIANIE MECHANICZNE
PUPU2 URABIANIE MECHANICZNE


Górnictwo - technologie pomocnicze --- Technologia zachowawcza
Symbol technologii Nazwa
PMO1 Odwadnianie główne
PMO2 Odwadnianie lokalne
PMPP1 Wentylacja obiegowa wyrobisk
PMPP2 Przewietrzanie oddziałów eksploatacyjnych systemu komorowo-filarowego
PMPP3 Przewietrzanie przodków wyrobisk chodnikowych i komorowych za pomocą wentylatorów wolnostrumieniowych
PMPP4 Wykorzystanie wentylatorów wolnostrumieniowych
PMPP5 Przewietrzanie przodków wyrobisk chodnikowych za pomocą wentylacji lutniowej
PMPP6 Przewietrzanie komór funkcyjnych
PMPP7 Stosowanie wentylatorów głównego przewietrzania lokalizowanych w wyrobiskach dołowych
PMTP2 Grupowe strzelanie przodków (międzyzmianowe)
PMTP3 Strzelania odprężające w spągu
PMTU1 Upodatnienie górotworu poprzez wykonywanie w ociosach wyrobisk głębokich wnęk


Górnictwo - technologie pomocnicze --- Technologia rozwojowa
Symbol technologii Nazwa
PMO3 Monitorowanie i sterowanie głównego odwadniania
PMPK1 Klimatyzacja oddziałów eksploatacyjnych systemu komorowo-filarowego
PMPK2 Klimatyzacja przodków wyrobisk przygotowawczych
PMPK3 Klimatyzacja stanowiskowa
PMTP1 Otwory odprężająco-włomowe
PMTP4 Strzelania odprężające w stropie


Górnictwo surowców towarzyszących --- Technologia zachowawcza
Symbol technologii Nazwa
PEKPMS3 System komorowo-piętrowy z mechanicznym urabianiem calizny
PEKWCS4 SYSTEM WYSOKICH KOMÓR CYLINDRYCZNYCH
PEUS2 Urabianie za pomocą MW komór cylindrycznych
PUPWS1 Udostępnienie złoża soli wyrobiskami podszybia
PUPWS2 Udostępnienie złoża soli wiązkami chodników podstawowych oraz pochylni i upadowych
PUPWS3 Przygotowanie złoża wiązkami chodników wentylacyjnych, transportowych w złożu soli
PUPWS4 Przygotowanie złoża wiązkami chodników wentylacyjnych i transportowych w złożu soli dla komór cylindrycznych
PUPOS1 Obudowa kotwowa z kotew urabialnych iniekcyjnych


Górnictwo surowców towarzyszących --- Technologia rozwojowa
Symbol technologii Nazwa
PEKN(DF)MS1 System niskich komór (z długimi filarami) z mechanicznym urabianiem calizny
PEKW(P)MS2 System wysokich komór (prostopadłościennych) z mechanicznym urabianiem calizny
PUPUPEUS1 Urabianie mechaniczne soli kamiennej
PUPMS1 Model złożowy (pokładowy)


Mechanizacja --- Technologia rozwojowa
Symbol technologii Nazwa
I.2 URABIANIE - METODA ELEKTROHYDRAULICZNA (EHD)
I.3.a URABIANIE- WOZY STRZELNICZE (SWS) DO ZAŁADUNKU MW
II.2 WIERCENIE OTWORÓW-WIERTNICE (SWW)
III.1 KOTWIENIE - KOTWIARKI (SWK) TYPU FLETCHER Z PRZEPŁUCZKĄ POWIETRZNO-WODNĄ
IV.1.a ODSTAWA - ŁADOWARKI SPALINOWE
IV.1.b ODSTAWA - ŁADOWARKI ELEKTRYCZNE
IV.2.a ODSTAWA - WOZY ODSTAWCZE SPALINOWE
IV.2.b ODSTAWA - WOZY ODSTAWCZE ELEKTRYCZNE
IV.3.b ODSTAWA - UKŁAD PRZEŁADOWCZY MOBILNY
IV.3.c ODSTAWA - UKŁAD PRZEŁADOWCZY STACJONARNY
IV.4.a ODSTAWA - PRZENOŚNIKI TAŚMOWE NIECKOWE
IV.4.b ODSTAWA - PRZENOŚNIKI TAŚMOWE RUROWE
IV.4.a ODSTAWA - HYDROTRANSPORT


Mechanizacja --- Technologia nowatorska
Symbol technologii Nazwa
I.1 URABIANIE MECHANICZNE - KOMBAJN ŚCIANOWY
I.3.b URABIANIE - WOZY STRZELNICZE (SWS) AUTOMAT DO ZAŁADUNKU MW
II.1 WIERCENIE OTWORÓW WYSOKOENERGETYCZNYM STRUMIENIEM WODY (WATER JET)
III.2 KOTWIENIE - KOTWIARKI (SWK) Z AUTOMATYCZNĄ WIEŻYCZKĄ I ODSYSANIEM ZWIERCIN
IV.1.c ODSTAWA - ŁADOWARKI NA OGNIWA PALIWOWE
IV.2.c ODSTAWA - WOZY ODSTAWCZE NA OGNIWA PALIWOWE
IV.3.a ODSTAWA - UKŁAD PRZEŁADOWCZY Z KRUSZENIEM


Przeróbka rud miedzi --- Technologia zachowawcza
Symbol technologii Nazwa
M/1 MIELENIE w młynach bębnowych z użyciem mielników
KL/1 KLASYFIKACJA W KLASYFIKATORACH SPIRALNYCJH


Przeróbka rud miedzi --- Technologia rozwojowa
Symbol technologii Nazwa
K/1 Kruszenie w kruszarkach stożkowych
K/3 Kruszenie w kruszarkach młotkowych
M/2 MIELENIE W MŁYNACH SAMOMIELĄCYCH AG/SAG (Mielenie autogeniczne i półautogeniczne)
KL/2 KLASYFIKACJA W HYDROCYKLONACH
F/1 FLOTACJA w maszynach mechanicznych (samozasysających)
F/2 FLOTACJA w maszynach pneumo-mechanicznych prostokątnych
F/3 FLOTACJA w maszynach pneumo-mechanicznych o przekroju okrągłym
F/4 Flotacja w kolumnach flotacyjnych
F/5 FLOTACJA SZYBKA
Fil/1 Filtracja w filtrach tarczowych/bębnowych
Fil/2 Filtracja w prasach filtracyjnych
Fil/3 Filtracja w prasach rurowych
T/1 TECHNOLOGIA PRZEROBU RUDY W O/ZWR REJON LUBIN
T/2 TECHNOLOGIA PRZEROBU RUDY W O/ZWR REJON POLKOWICE
T/3 TECHNOLOGIA PRZEROBU RUDY W O/ZWR REJON RUDNA


Przeróbka rud miedzi --- Technologia nowatorska
Symbol technologii Nazwa
K/2 Kruszenie w kruszarkach walcowych o wysokiej sile zgniotu (HPGR)
M/3 MIELENIE W MŁYNACH Z MIESZANYMI MIELNIKAMI
M/4 MIELENIE W MŁYNACH WIEŻOWYCH
H/1 Ługowanie tlenkowych rud Cu na hałdzie/zwale
H/2 Ługowanie rud Cu in situ
H/3 Ługowanie siarczkowych koncentratów Cu


Automatyka i informatyka --- Technologia rozwojowa
Symbol technologii Nazwa
L-1 SYSTEMY ŁĄCZNOŚCI TECHNOLOGICZNEJ
A-1 AUTOMATYKA - TRANSPORT PIONOWY LINOWY
L-1 ZASILANIE URZĄDZEŃ ŁĄCZNOŚCI
I-4 Informatyczne systemy produkcyjne - KGHM
A-2 SYSTEMY ŁĄCZNOŚCI TECHNOLOGICZNEJ- UGS-99/1
L-5 SYSTEMY ŁĄCZNOŚCI DYSPOZYTORSKIEJ
I-5 Korporacyjne Systemy Informacji Zarządczej - KGHM


Automatyka i informatyka --- Technologia nowatorska
Symbol technologii Nazwa
L-2 Radiowy system dołowej łączności trankingowej DOTRA
L-3 SYSTEMY ŁĄCZNOŚCI OGÓLNOKOPALNIANEJ
I-2 Systemy kontroli parametrów produkcji - Venturon - Wizon
I-3 Systemy kontroli parametrów bezpieczeństwa
L-4 Podziemna sieć światłowodowa FOX 515
I-1 Systemy kontroli parametrów produkcji - STAR - PARAGON ZG "RUDNA"


O nas | FAQ | Polityka prywatności | Kontakt
Copyright © 2008 KGHM CUPRUM Sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe, korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu